понеделник, 19 ноември 2012 г.

Петър Дошев осъди вестниците : 1. Телеграф 2. Монитор

ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА ВЕСТНИЦИТЕ: 1. МОНИТОР 2. ТЕЛЕГРАФ oт Петър Дошев http://www.slideshare.net/PeterDoshev/1-2-14898232
ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА ВЕСТНИЦИТЕ: 1. МОНИТОР 2. ТЕЛЕГРАФ oт Петър Дошев http://www.slideshare.net/PeterDoshev/1-2-14898232

ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА ВЕСТНИЦИТЕ: 1. МОНИТОР 2. ТЕЛЕГРАФ oт Петър Дошев http://www.slideshare.net/PeterDoshev/1-2-14898232


ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА ВЕСТНИЦИТЕ: 1. МОНИТОР 2. ТЕЛЕГРАФ oт Петър Дошев http://www.slideshare.net/PeterDoshev/1-2-14898232

понеделник, 12 ноември 2012 г.


ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА  ВЕСТНИЦИТЕ:
1. МОНИТОР 
2. ТЕЛЕГРАФ

Откъс от делото:

№1-45-185                 30.5.2012.                град софия

в  и м е т о   н а   н а р о д а


софийският народен съд
НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НОЕМВРИ
В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ:       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ П. СТОЯНОВА 
СЕКРЕТАР: ЗОРНИЦА ПЕШЕВА 
ПРОКУРОР КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНЕТО ОТ СЪДИЯ ПЕТЯ П. СТОЯНОВА 
ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 40741 ПО ОПИСА ОТ 2010 ГОДИНА НА СРС, 45ТИ СЪСТАВ, 
ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ОБРАЗУВАНО ПО ИСКОВА МОЛБА НА ПЕТЪР СВЕТЛИНОВ ДОШЕВ, ОТ ГР. СОФИЯ, ПРОТИВ "МОНИТОР" ЕООД - ГР. СОФИЯ И "ТЕЛЕГРАФ" ЕООД  - ГР. СОФИЯ, ЗА ОСЪЖДАНЕ НА ОТВЕТНИЦИТЕ ДА ЗАПЛАТЯТ НА ИЩЕЦА, КАКТО СЛЕДВА: "МОНИТОР" ЕООД ГР. СОФИЯ - 
СУМАТА ОТ 1250ЛВ, ПРЕДЯВЕНА КАТО ЧАСТИЧНО ОТ ОБЩО ПРЕДЯВЕНАТА СУМА ОТ 10 000 ЛВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, настъпили в резултат на непозволено увреждане...


ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ САМОТО ДЕЛО:
Петър Дошев осъди вестниците : 1. Телеграф 2. Монитор — Presentation Transcript

  • 1. Петър Дошев осъди заклевета вестниците :1. Телеграф2. Монитор ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ СЪДА НА СЛЕДВАЩИТЕ СЛАЙДОВЕ:
  • 2. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  • 3. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  • 4. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  • 5. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  • 6. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  • 7. Петър Дошев осъди за клеветавестниците : 1. Телеграф 2. Монитор
  •  


събота, 3 ноември 2012 г.

ПЕТЪР ДОШЕВ ОСЪДИ ЗА КЛЕВЕТА  ВЕСТНИЦИТЕ:
1. МОНИТОР 
2. ТЕЛЕГРАФ
ДОКАЗАТЕЛСТВА: